Nyheter

Nytt uppdrag åt LW Sverige AB
okt 9, 2019 | Nytt uppdrag att jobba åt LW Sverige AB med förbättringsarbete. Arbetet innebär att göra en nulägesanalys och ta fram en handlingsplan. Efter genomförd handlingsplan så ska personalen utbildas. När allt detta är klar så börjar revisionerna och arbetet med ständiga förbättringar.