Projektledning

Projektledaren på bygg och kvalitetskonsult blir beställarens representant på byggarbetsplatsen och ser till att bygget följer uppsatta kvalitets-, tids- samt ekonomiska ramar. Projektledaren håller i möten på arbetsplatsen, som byggmöten, kvalitetsronder och skyddsronder. Projektledaren kan även ta över beställarens roll som BAS-U. Bas-U är ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hela tiden hålls uppdaterad med de arbeten som pågår.

Den Bas-U som inte ser till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla kan få betala en sanktionsavgift. Rapportering hur bygget fortskrider redovisas löpande till beställaren. När vi tar rollen som projektledare går vi igenom förutsättningarna för projektet och lägger upp riktlinjer hur vi på bästa sätt kan hjälpa er.