Skadeutredning

Av olika skäl uppstår det skador i våra byggnader. Med hjälp av bl. a ritningar, avancerad mätteknik och eventuella ingrepp i konstruktionen söker vi de fel och brister som kan vara orsak till skador i fastigheten och som kan påverka byggnaden och inomhusmiljön negativt. Då skadan är konstaterad hjälper vi till med att hitta orsak till att skadan uppstått samt fastställer skadans omfattning. Då skadans uppkomst och omfattning har konstaterats lämnas åtgärdsförslag.