Verksamhets­utveckling

Många organisationer lägger ned tid och kraft på att utveckla strategier och processer. Men trots det så brister ofta genomförandet. Det är ofta svårt för medarbetare att släppa gamla arbetssätt och ta till sig nya rutiner. Ibland krockar verksamhetens behov med arbetsgruppens eller de egna behoven.

Den bästa utvecklingen äger rum när medarbetare engageras och agerar tillsammans. När människor blir delaktiga i sitt företags verksamhet förvandlas dess idéer och strategi till verklighet. Medarbetare som förstår arbetsplatsens mål och förutsättningar kan omsätta dem i sitt dagliga arbete, i konkret handling och en engagerande utveckling. Ditt verksamhetsresultat kan förbättras avsevärt genom att bara ta vara på all den fulla potential som chefer och medarbetare har genom att kanalisera den rätt.

Gemensamt för våra kunduppdrag är att människan är i fokus. I rollen som projektledare tar vi ett helhetsansvar för kunders projekt, små som stora, antingen för helheten eller för väl avgränsade delar.

Varför behövs Verksamhetsutveckling?
  • För att säkerställa att organisationens förmåga är anpassad för den verksamhet den skall genomföra.
  • För att regelbundet kunna effektivisera arbetssättet och sänka kostnaderna.
  • För att kunna bli mer konkurrenskraftig på marknaden genom högre effektivitet, bättre kvalitet och mer träffsäker leverans.
  • För att vid förändringar i organisation kunna hitta ett nytt och gemensamt arbetssätt.