Välkommen till Bygg och kvalitets­konsult AB

Vi är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom bygg och anläggning, kontrollansvarig enligt PBL (KA), bygg­arbets­miljö­samordnare för planering och projektering (Bas-P) med mera. Våra målgrupper är fastighetsägare, privata fastighetsägare, företag, byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår målsättning är att vara lyhörd för beställarens önskemål och synpunkter samt att i samarbete med övriga konsulter och entreprenörer styra mot uppsatta mål. Service i kombination med kompetens är vårt främsta konkurrensmedel. Vi har bred kompetens samt 25 års erfarenhet från byggbranschen och byggprocesser.

Har du frågor eller önskar en offert, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss